:: ข้อกำหนดการเข้าพัก ::


ข้อกำหนดการเข้าพักที่ Khao Yai Rock Hill


1. ทางรีสอร์ทให้บริการสถานที่พัก ทางผู้พักต้องรับผิดชอบของมีค่าของตัวท่านเองหากมีสิ่งของสูญหายในห้องพักหรือภายในรีสอร์ท ทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบ


2. ห้ามผู้เข้าพักกระทำการใดๆที่ผิดต่อกฎหมาย หรือ จริยธรรม ประเพณี เช่น เล่นการพนัน ค้าประเวณี


3. โปรดรักษาความสะอาดภายในอาคารและห้องพัก


4. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในรีสอร์ท