:: อัตราค่าบริการ ::


ค่าห้องพัก

หมายเลขห้อง รูปแบบ พักได้/คน ราคา/คืน (บาท) หมายเหตุ
ปกติ HIGH SEASON
A1 บ้านอิงลิชคันทรี่ 3 * *  
A2 บ้านอิงลิชคันทรี่ 2 * *  
A3 บ้านอิงลิชคันทรี่ 3 * *  
A4 บ้านอิงลิชคันทรี่ 2 * *  
A5 บ้านอิงลิชคันทรี่ 3 * *  
B1 ตู้อิงลิชคันทรี่ 2 * *  
B2 ตู้อิงลิชคันทรี่ 2 * *  
B3 ตู้อิงลิชคันทรี่ 2 * *  
B4 ตู้อิงลิชคันทรี่ 2 * *  
B5 ตู้อิงลิชคันทรี่ 2 * *  
B6 ตู้อิงลิชคันทรี่ 2 * *  
B7 ตู้อิงลิชคันทรี่ 2 * *  
B8 ตู้อิงลิชคันทรี่ 2 * *  
B9 ตู้อิงลิชคันทรี่ 2 * *  
B10 ตู้อิงลิชคันทรี่ 2 * *  
B11 ตู้อิงลิชคันทรี่ 2 * *  
B12 ตู้อิงลิชคันทรี่ 2 * *  
C1 บ้านคาวบอย 4 * *  
C2 บ้านคาวบอย 2 * *  
C3 บ้านคาวบอย 4 * *  
C4 บ้านคาวบอย 4 * *  
C5 บ้านคาวบอย 4 * *  
VIP บ้านอิงลิชคันทรี่ 2 * *  
VIP1 บ้านอิงลิชคันทรี่ 2 * *  
รถนอน ตู้คาวบอย 2 * *  

* โทรสอบถาม 089-214-0006
ค่าบริการเต็นท์

No. รูปแบบ พักได้/คน ราคา/คืน (บาท) หมายเหตุ
ปกติ HIGH SEASON
1. เต็นท์+มีเครื่องนอน 2 400 400  
2. เต็นท์+มีเครื่องนอน 4 500 500  
3. เต็นท์+มีเครื่องนอน 8 700 700  
4. นำเต็นท์มาเอง 2 200 200 ไม่รวมเครื่องนอน